بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم تهران

بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم تهران

حضور مرکز بین المللی نشر اسراء در بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم تهران
ایام ماه مبارک رمضان

۲۱ خرداد ماه تا ۸ تیر ماه ۱۳۹۵
مصلای امام خمینی