جامعه به صاحبان خُلق حَسن نیاز دارد

جامعه به صاحبان خُلق حَسن نیاز دارد

 آیت الله العظمی جوادی آملی در گفتاری به لزوم تربیت صاحبان خُلق حَسن در جامعه پرداخته اند که در ادامه این گفتار را از نظر می گذرانیم:

پایگاه اطلاع رسانی اسراء- سرویس دین و اندیشه: آیت الله العظمی جوادی آملی در گفتاری به لزوم تربیت صاحبان خُلق حَسن در جامعه پرداخته و  بیان می دارند:

احتیاج جامعه، تنها با کسانی که دارای آثار، اخلاق و صفات خوب هستند تأمین نمی‌شود؛ همان‌طوری که در مسائل حوزوی یک عدّه اساتید و مجتهد لازم است، در مسائل دانشگاهی یک عده اساتید و فرهیخته لازم است، در مسائل اخلاقی هم یک عده کسانی که پیرو خُلق حَسن هستند لازم است.

دو مطلب را نباید بدون تفکیک از آنها ردّ شد: یکی اینکه همه ما موظّف هستیم کارِ خوب کنیم، صفت خوب داشته باشیم این با موعظه کردن، با گفتن، با نوشتن تا حدودی آسان است؛ اما به ما نگفتند فقط کارِ خوب کن، به ما گفتند آدمِ خوب باش! کار خوب، وصف خوب، یک مبدأ ذاتی می‌طلبد، آن مبدأ، خُلق حَسن است. اوصاف حَسن داشتن، افعال حسن داشتن غیر از خُلق حسن داشتن است؛ ما بدنی داریم که به خلقتِ الهی خلق شده است و کارهایی می‌کند اما این خَلق الهی کار می‌کند، یک  خُلقی داریم که آن هم کار می‌کند اوصاف نفسانی ما چه به صورت حال باشد، چه به صورت مَلکه، اینها کار آن خُلق است.

لازم است در جامعه افرادی داشته باشیم که دارای خُلق حسن‌ هستند، خُلق؛ یعنی هویّت درونیِ هستی‌دار حقیقی که اوصاف او این است که عادل است، باتقواست، متواضع است، قانع است، فرهیختگی دارد و مانند آن، اینها آثار آن هویّت درونی است.

ایشان با اشاره به آیات نورانی قرآن کریم رسول گرامی اسلام را نمونه کامل خُلق حسن دانستند و بیان داشتند:

ذات اقدس الهی رسول خود را به اوصاف خوب ستایش نکرد، نفرمود تو عادلی، تو باتقوایی، تو اوصاف خوب داری، تو حسنات خوب داری، تو سجایای اخلاقی خوب داری؛ فرمود: آن هویّت درونی‌ تو حَسن است: ﴿إِنَّکَ لَعَلی‏ خُلُقٍ عَظیمٍ﴾.[۱] پس عدالت، تقوا، همه این اوصاف برجسته‌ای که در کتاب و سنّت مطرح است، اینها کار و وصف آن هویّت درونی است و وجود مبارک رسول گرامی(علیه و علی آلاف التحیّه و الثناء) هویّت درونی او خداساخته بود و حَسن و زیبا بود از آن حُسن درونی این اوصاف تراوش می‌کرد.

معظم له الگو پذیری از پیامبر اکرم در ایجاد خُلق حَسن را مورد توصیه اکید قرار دادند و اظهار داشتند:

 ما اگر بخواهیم رسول خدا(علیه و علی آلاف التحیّه و الثناء) را اُسوه قرار دهیم، اول باید کارهای خوب کنیم تا این کار برای ما به صورت وصف حال در بیاید، تمرینِ زیاد کنیم تا این حال به صورت مَلکه در بیاید، تکرار زیاد را در فراز و نشیب زندگی کنیم تا کم کم زمینه برای آن خُلق پیدا شود، آن را خود ما باید بسازیم.

پاورقی…………………………

[۱] . سوره قلم، آیه۴٫

……………………………………..

منبع: شمیم رحمت/ جلسه ۲۹

I sent home a little note to parents reminding them of their day and time for conferences and asked them to write https://pro-essay-writer.com/ down any questions or concerns they may have and what they expect for their child.