فصلنامه اخلاق وحیانی: دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1390

صاحب امتیاز:
پژوهشگاه علوم وحیانی معارج

مدیر مسئول:
مرتضی واعظ جوادی

سردبیر:
حجت الاسلام دکتر مسعود آذربایجانی

۷,۰۰۰ تومان

اطلاعات کتاب

وزن280 g

1. اخلاق وحیانى
صفحه 7-13
احمد احمدی

2. «اخلاق وحیانى»
صفحه 13-28
آیت الله جوادی آملی

3. رابطه دین و اخلاق در قرآن
صفحه 29-52
عبدالحسین خسروپناه

4. آخرت به مثابه جهان اخلاق
صفحه 53-72
امیر دیوانی

5. «گزارش و تحلیل دیدگاه آیت الله جوادی آملی در باره نسبی گرایی اخلاقی»
صفحه 73-100
مصطفی سلاطین؛ محسن جوادی

6. جنسیت و هنجار اخلاقی در قرآن و روایات
صفحه 101-123
احمد دیلمی

7. اخلاق توحیدی از دیدگاه علامه طباطبایی
صفحه 125-145
مصطفی خلیلی

8. قرآن و زندگی مسالمت‌آمیز پیروان ادیان
صفحه 147-155
محمدرضا مصطفی‌پور