فصلنامه اخلاق وحیانی: دوره 2، شماره 2 – شماره پیاپی 3، پاییز و زمستان 1391

صاحب امتیاز:
پژوهشگاه علوم وحیانی معارج

مدیر مسئول:
مرتضی واعظ جوادی

سردبیر:
حجت الاسلام دکتر مسعود آذربایجانی

۷,۰۰۰ تومان

اطلاعات کتاب

وزن280 g

1. دین و اخلاق، مقایسۀ رویکرد کرکگور و اشاعره
صفحه 7-28
نعیمه پورمحمدی

2. ساختار نظام‌‌‌مند مفاهیم اخلاقی در قرآن کریم
صفحه 29-62
محمد جانی پور

3. اخلاق از دیدگاه اشاعره و معتزله
صفحه 63-94
حمید ملک مکان

4. نقش حقوق جزای اسلامی در تعلیم و تربیت ارزش‌های اخلاقی اسلام در جامعه
صفحه 95-122
حسن شجاعی

5. اخلاق نقد مذاهب
صفحه 123-146
قاسم جوادی (صفری)

6. اسلام، اخلاق و خودمهارگری روان‌شناختی
صفحه 147-172
حمید رفیعی هنر

7. آیین جوانمردی، به مثابه الگویی اخلاقی ـ‌ اجتماعی
صفحه 173-192
فرزانه باخدا