فصلنامه اخلاق وحیانی: دوره 3، شماره 2 – شماره پیاپی 5، پاییز و زمستان 1392

صاحب امتیاز:
پژوهشگاه علوم وحیانی معارج

مدیر مسئول:
مرتضی واعظ جوادی

سردبیر:
حجت الاسلام دکتر مسعود آذربایجانی

۷,۰۰۰ تومان

اطلاعات کتاب

وزن280 g

1. آموزۀ تسلیم، مبنایی برای اخلاق جهانی با موردپژوهی در اسلام و آیین هندو
صفحه 5-28
علی موحدیان عطار؛ محمدجواد دانیالی

2. اعتدال، فرمانی الاهی و سنتی تکوینی
صفحه 29-44
محمد ذبیحی

3. رابطۀ دین و اخلاق؛ سطوح چهارگانه
صفحه 45-62
مریم لاریجانی

4. درآمدی بر اخلاق یهودی (منابع، غایت و ویژگی‌ها)
صفحه 63-87
امیر خواص؛ سیدمحمدحسن صالح

5. اخلاق در دین زرتشت از منظر مینوی خرد
صفحه 87-104
مصطفی فرهودی

6. رویکردی دینی به اخلاق رسانه (با محوریت رسانۀ ملی)
صفحه 105-151
سیدحسین شرف‌الدین

7. اصول اخلاقی حاکم بر مهندسی نظام مالی اسلامی
صفحه 151-194
سید طالب علوی