فصلنامه اخلاق وحیانی: دوره 4، شماره 1 – شماره پیاپی 6، بهار و تابستان 1393

صاحب امتیاز:
پژوهشگاه علوم وحیانی معارج

مدیر مسئول:
مرتضی واعظ جوادی

سردبیر:
حجت الاسلام دکتر مسعود آذربایجانی

۷,۰۰۰ تومان

اطلاعات کتاب

وزن280 g

1. محبت‌ورزی در همزیستی اخلاقی از منظر قرآن کریم
صفحه 5-24
حسن سیدپورآذر

2. بررسی نظریه فلسفه اخلاق آیت‌الله مصباح یزدی و نسبت آن با «توحید»
صفحه 25-60
علی محمدی؛ یحیی عبداللهی

3. خوانشی اسلامی از فلسفه اخلاق یونان؛ نگاهی هرمنوتیکی به تهذیب الاخلاق مسکویه
صفحه 61-80
مهدی خزایی؛ مصطفی یونسی

4. نقش و جایگاه عقل در اخلاق از منظر فارابی
صفحه 81-98
سمیه بلبلی قادیکلایی؛ حمید پارسانیا

5. سیر تحول الاهیات اخلاقی کاتولیک
صفحه 99-118
احمدرضا مفتاح

6. بنیادهای اخلاق بودایی و الگوهای غربی
صفحه 119-144
علیرضا شجاعی

7. اخلاقیات سلوک عرفان یوگایی
صفحه 145-176
علی صادقی شهپر