فصلنامه اخلاق وحیانی: دوره 4، شماره 2 – شماره پیاپی 7، پاییز و زمستان 1393

صاحب امتیاز:
پژوهشگاه علوم وحیانی معارج

مدیر مسئول:
مرتضی واعظ جوادی

سردبیر:
حجت الاسلام دکتر مسعود آذربایجانی

۷,۰۰۰ تومان

اطلاعات کتاب

وزن280 g

1. بررسی ابعاد اخلاقی امنیت بین الملل از منظر آیت الله جوادی آملی
صفحه 5-36
نجف لک زایی

2. بررسی جایگاه نبی در حکمت عملی از نگاه فارابی
صفحه 37-56
علی اکبر تیموری؛ علی اله‌بداشتی

3. اعتمادگرایی اخلاقی در رسائل مشرقی ابن‌سینا
صفحه 57-70
محمدهانی جعفریان؛ میرسعید موسوی کریمی

4. مصرف به مثابه فعل اخلاقی: خوانش انتقادی رویکردهای فلسفی به مصرف
صفحه 71-102
سید علی اصغر هاشم زاده

5. تلاقی‌های منطق و اخلاق
صفحه 103-128
مهدی اخوان

6. طبقه‌بندی فضایل از نظر توماس آکویینی
صفحه 129-148
احمدرضا مفتاح

7. قواعد عامّ در فهم آیات و روایات عرفانی و اخلاقی از منظر کتاب سِرُّالإسراء
صفحه 149-178
مصطفی همدانی