فصلنامه اخلاق وحیانی: دوره 6، شماره 2 – شماره پیاپی 11، پاییز و زمستان 1395

صاحب امتیاز:
پژوهشگاه علوم وحیانی معارج

مدیر مسئول:
مرتضی واعظ جوادی

سردبیر:
حجت الاسلام دکتر مسعود آذربایجانی

۷,۰۰۰ تومان

اطلاعات کتاب

وزن280 g

1. شناسنامه شماره 11
صفحه 1-4

2. جنسیت و اخلاق از دیدگاه آیت الله جوادی آملی
صفحه 5-27
فاطمه نیازکار؛ حسین دیبا

3. ویژگی ها و شاخص‏هاى گزاره‏هاى اخلاقى در قرآن کریم و روایات
صفحه 28-49
محمدجعفر صدری؛ محمود رجبی

4. ساختار انسان‌شناسی سلوکی در سنت دینی
صفحه 49-79
علی فضلی

5. تحلیل و بررسی دیدگاه شیخ‌الرئیس دربارۀ سعادت
صفحه 79-97
علی شیروانی

6. اصول تربیت اخلاقی از منظر اسلام: رویکردی تطبیقی
صفحه 97-115
بهروز رفیعی

7. تبیین جایگاه و کارکرد قوۀ خیال در صدور رفتار و افعال عاقلانه از انسان با تأکید بر مبانی نفس‌شناسی صدرالمتألهین
صفحه 115-134
محمد حسین وفائیان؛ احد فرامرز قراملکی

8. تبیین رفتار مصرف‌کنندگان ایرانی در موقعیت‌های تردیدبرانگیز اخلاقی و مقایسه با شش کشور
صفحه 135-163
میترا دانش‌پرور؛ مسعود بنافی؛ سعید صحت