فصلنامه اخلاق وحیانی: دوره 7، شماره 1 – شماره پیاپی 12، بهار و تابستان 1396

صاحب امتیاز:
پژوهشگاه علوم وحیانی معارج

مدیر مسئول:
مرتضی واعظ جوادی

سردبیر:
حجت الاسلام دکتر مسعود آذربایجانی

۷,۰۰۰ تومان

اطلاعات کتاب

وزن280 g

1. شناسنامه و فهرست مقالات شماره 12
صفحه 1-3

2. مبانی و اهداف تربیت زیست محیطی از دیدگاه آیت الله جوادی
صفحه 5-29
محمد داودی؛ فاطمه وجدانی

3. خودفریبی از منظر روان‌شناسی و اخلاق با تأکید بر اندیشه آیت‌الله جوادی آملی
صفحه 29-50
مهدی علیزاده؛ علی اکبر تیموری فریدنی

4. راه‌کارهای کشف سور حقیقی قضایای اخلاقی در قرآن و حدیث
صفحه 51-66
محمد عالم زاده نوری

5. روش مفهوم‌شناسی موضوعات اخلاقی و کاربست آن در مفهوم حیا
صفحه 67-96
عباس پسندیده

6. نسبت نظریه اخلاقی خواجه‌نصیر و نظریات هنجاری فلسفه اخلاق معاصر با تأکید بر اخلاق فضیلت‌محور
صفحه 97-120
معصومه سلیمان میگونی؛ محمد سعیدی مهر

7. بررسی تطبیقی ابعاد انگیزش اخلاقی در اندیشه علامه‌طباطبایی و فینیس
صفحه 121-144
رحیم دهقان

8. بایسته‌های اخلاقی فیلترینگ و پالایش محتوا در فضای مجازی
صفحه 145-170
حسینعلی رحمتی؛ حمید شهریاری