فصلنامه اخلاق وحیانی: دوره 7، شماره 2 – شماره پیاپی 13، پاییز و زمستان 1396

صاحب امتیاز:
پژوهشگاه علوم وحیانی معارج

مدیر مسئول:
مرتضی واعظ جوادی

سردبیر:
حجت الاسلام دکتر مسعود آذربایجانی

۷,۰۰۰ تومان

اطلاعات کتاب

وزن280 g

1. تسلیت و تقدیر
صفحه 1-3

2. ماهیت و مزایای اخلاق کاربردی اسلامی با تأکید بر آراء آیت الله جوادی آملی
صفحه 7-32
محمد تقی اسلامی

3. مدیریت داخلی سیستمی خانواده براساس گذشت در آیات و روایات و مداخله کوتاه‌مدت رها-آشکارسازی
صفحه 33-56
مسعود آذربایجانی؛ دکتر پسندیده؛ مسعود جان بزرگی

4. عوامل رشد اخلاقی کودکان در بافت خانواده
صفحه 57-82
حسن بوسلیکی

5. سنت استحکام و بـﻬره‌وری: قاعدۀ اخلاقی در اسلام
صفحه 109-132
حسین عزیزی

6. بررسی مشکلات همسایگی در آپارتمان‌نشینی و راهکارهای مقابله آن با رویکرد اخلاقی
صفحه 83-108
علی ملکوتی نیا؛ محمد تقی سبحانی نیا

7. بررسی مقایسه‌ای اهداف تربیت اخلاقی از دیدگاه روسو و آیت الله جوادی آملی؛ تطبیق دیدگاه‌های طبیعت‌گرایی و وحیانی
صفحه 132-162
محمود امیدی؛ محمد حسن میرزا محمدی؛ قادر فراقی