فصلنامه اخلاق وحیانی: دوره 8، شماره 1 – شماره پیاپی 14، بهار و تابستان 1397

صاحب امتیاز:
پژوهشگاه علوم وحیانی معارج

مدیر مسئول:
مرتضی واعظ جوادی

سردبیر:
حجت الاسلام دکتر مسعود آذربایجانی

۷,۰۰۰ تومان

اطلاعات کتاب

وزن280 g

1. شناسنامه علمی شماره

2. قرآن و نظام اخلاقی آن
صفحه 5-46
حسن سراج زاده اصفهانی

3. فلسفه اخلاق استاد جوادی آملی
صفحه 47-68
سید علی صالحی ساداتی؛ محسن جوادی

4. الگوی تربیت اخلاق اسلامی از منظر امام سجاد(ع) بر مبنای تحلیل محتوای مضمونی دعای مکارم الاخلاق
صفحه 69-94
اکرم سلیمی؛ فتحیه فتاحی زاده؛ محمد عترت دوست

5. تربیت اخلاقی از دیدگاه محمد‏‏مهدی نراقی
صفحه 95-124
فاطمه وجدانی؛ محمدرضا شعبانیان

6. اخبات به مثابه یک درجه در مسیر تحول اخلاقی و ابعاد آن
صفحه 125-158
امیر غنوی

7. جایگاه شناسی اخلاق حرفه‌ای در علوم اجتماعی و عقل عملی
صفحه 159-180
هادی موسوی؛ سیدحمیدرضا حسنی