فصلنامه اخلاق وحیانی: دوره 8، شماره 2 – شماره پیاپی 15، پاییز و زمستان 1397

صاحب امتیاز:
پژوهشگاه علوم وحیانی معارج

مدیر مسئول:
مرتضی واعظ جوادی

سردبیر:
حجت الاسلام دکتر مسعود آذربایجانی

۷,۰۰۰ تومان

اطلاعات کتاب

وزن280 g

1. شناسنامه علمی شماره

2. چیستی و آسیب‌شناسیِ لذت و موانع تشخیص آن از دیدگاه علامه جوادی آملی
صفحه 5-26
روح الله شاهمرادیان؛ اسماعیل دارابکلایی؛ حسین مقیسه

3. سبک تفکر اخلاقی درنهج البلاغه و دلالت های تربیتی آن
صفحه 27-48
روح الله شهریاری؛ سیدرضا هاشمی پیکر؛ حسین دیبا

4. تحلیل گونه های تزاحم در دانش فقه و اخلاق با تأکید بر تزاحم اهتمامی (اشتغالی) در حوزه اخلاق
صفحه 49-74
محسن شکوه بخش؛ فتح الله نجارزادگان؛ محمد عالم زاده نوری؛ محمد کاظم رحمان ستایش

5. الگوی رشد اخلاقی از دیدگاه خواجه نصیرالدین طوسی
صفحه 75-106
فرشته ابوالحسنی نیارکی؛ هاشم قربانی

6. واکاوی اصول تعامل اخلاقی پلیس با جامعه در آثار حِسبه‌نویسان
صفحه 107-126
محمد رسول ایمانی خوشخو

7. بررسی تطبیقی تزاحمِ تحصیل علم و رسالت مادری در کمال انسانی زن با رویکرد اخلاق کاربردی
صفحه 127-154
مریم رستگار؛ رضا نوروزی؛ علی پیرهادی