فصلنامه حکمت اسراء: دوره 4، شماره 2 – شماره پیاپی 12، پاییز و زمستان 1391

صاحب امتیاز:
پژوهشگاه علوم وحیانی معارج

مدیر مسئول:
مرتضی واعظ جوادی

سردبیر:
دکتر محمدتقی چاووشی

۷,۰۰۰ تومان

اطلاعات کتاب

وزن280 g

1. داروهای روان‌نما و اعتبار معرفتی تجربه‌های عرفانی
صفحه 7-27
علی شیروانی

2. علوم انسانی اسلامی به مثابه کاشف عقلانیت اسلامی
صفحه 30-50
حسن سبحانی؛ عطاء الله رفیعی آتانی

3. شریعت و سیاست در حکمت متعالیه
صفحه 51-76
شریف لک‌زایی

4. اسلام و اخلاق زیست‌محیطی با تأکید بر آرای آیت الله جوادی آملی
صفحه 77-111
محمد تقی اسلامی

5. ارزش ذاتی طبیعت در نگاه صدرالمتألهین شیرازی
صفحه 113-129
محمدرضا مصطفی‌پور

6. هستی‌شناسی اجتماعی در تفکر علامهٴ شهید مطهری
صفحه 131-164
عباس کشاورز شکری؛ زاهد غفاری هشجین؛ مهدی جمشیدی

7. مبانی تشکیل جامعه از منظر علامه طباطبایی و دلالت‌های آن در تربیت اجتماعی
صفحه 165-195
رضاعلی نوروزی؛ منیره عابدی