فصلنامه حکمت اسراء: دوره 2، شماره 4 – شماره پیاپی 6، پاییز و زمستان 1389

صاحب امتیاز:
پژوهشگاه علوم وحیانی معارج

مدیر مسئول:
مرتضی واعظ جوادی

سردبیر:
دکتر محمدتقی چاووشی

۷,۰۰۰ تومان

اطلاعات کتاب

وزن280 g

1. سر مقاله
صفحه 7-14
آیت الله جوادی آملی

2. چرا علم دینی؟
صفحه 15-25
مهدی گلشنی

3. چیستی و گسترهٴ علم دینی از نظرگاه آیت الله جوادی آملی؟
صفحه 27-48
عبدالحسین خسروپناه؛ قاسم بابایی

4. معرفت عرفانی و معیارهای ارزیابی آن
صفحه 49-64
مرتضی واعظ جوادی

5. تأثیر ویژگی‌های روانی انسان در شکل‌گیری باور از منظر قرآن کریم با تأکید بر «خودبرتربینی»
صفحه 65-80
سید محسن میری (حسینی)

6. مدل طولی در علم دینی
صفحه 81-100
علیرضا قائمی‌نیا

7. برهان تجربه دینی در اندیشه اسلامی
صفحه 101-122
علی شیروانی

8. مراتب کمال وجودی انسان در حضرت محمد (ص)
صفحه 123-146
مریم صانع‌پور