فصلنامه حکمت اسراء: دوره 3، شماره 2 – شماره پیاپی 8، بهار و تابستان 1390

صاحب امتیاز:
پژوهشگاه علوم وحیانی معارج

مدیر مسئول:
مرتضی واعظ جوادی

سردبیر:
دکتر محمدتقی چاووشی

۷,۰۰۰ تومان

اطلاعات کتاب

وزن280 g

1. مرزهای میان عرفان نظری و فلسفه
صفحه 7-26
آیت الله جوادی آملی

2. فص حکمه مَلکیه فی کلمه لوطیه
صفحه 27-48
حمید پارسانیا

3. پیدایی کثرت از منظر عرفان و فلسفه
صفحه 49-63
سید محسن میری (حسینی)

4. آیا عرفان نظری ممکن است؟
صفحه 67-86
محمد فنایی اشکوری

5. تبیین عقلانی فنا در عرفان اسلامی
صفحه 87-105
ابوالفضل کیاشمشکی

6. شناخت‌های لازم در سلوک عملی با نظر به آرای علامه جوادی آملی
صفحه 107-136
محمدجواد رودگر

7. عرفان و عقلانیت
صفحه 137-156
اسدالله شکریان