فصلنامه حکمت اسراء: دوره 3، شماره 4 – شماره پیاپی 10، پاییز و زمستان 1390

صاحب امتیاز:
پژوهشگاه علوم وحیانی معارج

مدیر مسئول:
مرتضی واعظ جوادی

سردبیر:
دکتر محمدتقی چاووشی

۷,۰۰۰ تومان

اطلاعات کتاب

وزن280 g

1. تأثیر اخلاق در بینش‌ها با تکیه بر اندیشه تفسیری آیت الله جوادی آملی
صفحه 7-21
قاسم سبحانی فخر

2. آیا علم و دین به دو فرهنگ متفاوت تعلق دارند؟
صفحه 23-36
مهدی گلشنی

3. بازخوانی انتقادی اسلامی‌سازی علوم انسانی از منظر اسماعیل فاروقی
صفحه 37-76
سید محسن میری (حسینی)

4. معنای زندگی از نگاه علامه طباطبایی
صفحه 77-107
مصطفی خلیلی

5. تحلیل و نقد حرکت دیالکتیکی هگل و ماتریالیسم دیالکتیک با تأکید بر آرای شهید مطهری
صفحه 109-141
زینب شاوردی؛ طوبی کرمانی

6. بررسی جایگاه علیت و لوازم آن از نظر دو فیلسوف عقلگرا: ابن‌سینا و دکارت
صفحه 143-160
سید صدرالدین طاهری؛ مریم حسن‌پور

7. تأملی در عالم خیال از دیدگاه برخی از فلاسفه و عرفا
صفحه 161-176
نصرالله شاملی؛ وحیده حداد