فصلنامه حکمت اسراء: دوره 4، شماره 4 – شماره پیاپی 14، پاییز و زمستان 1391

صاحب امتیاز:
پژوهشگاه علوم وحیانی معارج

مدیر مسئول:
مرتضی واعظ جوادی

سردبیر:
دکتر محمدتقی چاووشی

۷,۰۰۰ تومان

اطلاعات کتاب

وزن280 g

1. حدوث و قدم زمانی عالم (بررسی آرای حکیمان معاصر، علامه طباطبایی، آیت الله جوادی آملی، و آیت‌الله مصباح یزدی)
صفحه 7-25
علی شیروانی؛ نرجس رودگر

2. نقد و بررسی تئوری خطای جی. ال. مکی در فرا اخلاق (بر اساس مبانی آیت الله جوادی آملی)
صفحه 27-51
سید اکبر حسینی قلعه‌بهمن

3. اندر حکایت عقل‌گریزی صوفیان
صفحه 53-81
محمد فنایی اشکوری

4. پارادوکس مرتبه مثالی نفس حادث در نفس‌شناسی صدرالمتألّهین
صفحه 83-104
معصومه سادات سالک

5. رویکرد تفهمی در علوم اجتماعی از دیدگاه فلاسفه اسلامی
صفحه 105-119
قاسم ابراهیمی‌پور

6. مسأله منطقی شر از دیدگاه آلوین پلانتینگا
صفحه 121-153
اعلی تورانی؛ معصومه عامری

7. تأملی بر روش‌شناسی در علوم انسانی
صفحه 155-183
نرگس نیکخواه قمصری؛ فاطمه کاظمی آرانی