فصلنامه حکمت اسراء: دوره 5، شماره 2 – شماره پیاپی 16، بهار و تابستان 1392

صاحب امتیاز:
پژوهشگاه علوم وحیانی معارج

مدیر مسئول:
مرتضی واعظ جوادی

سردبیر:
دکتر محمدتقی چاووشی

۷,۰۰۰ تومان

اطلاعات کتاب

وزن280 g

1. نقش التفاتی و کشفی ایده انسان کاملِ ابن‌‌‌‌‌عربی در امامت شیعی، در آثار فیض کاشانی
صفحه 5-24
شهناز شایان فر

2. وحدت وجود از دیدگاه علامه طباطبایی
صفحه 25-49
سیدمحمود نبویان؛ سیدمحمدمهدی نبویان

3. بررسی مسأله اراده خداوند از منظر حکمت متعالیه و مکتب تفکیک
صفحه 51-70
علی‌‌‌‌‌ارشد ریاحی؛ زهره سادات نصر

4. بررسی انتقادی تلاش‌‌‌‌‌های عقلی متکلمان و فیلسوفان اسلامی در مسأله حشر حیوانات
صفحه 71-93
طوبی کرمانی؛ کرامت ورزدار

5. نقد و بررسی دیدگاه فلاسفه درباره حسن و قبح عقلی
صفحه 95-116
سید حسین موسوی راد؛ سیدجابر موسوی راد

6. معنا‌‌‌‌‌شناسی بدیهیات از منظر سه فیلسوف مسلمان (ابن‌‌‌‌‌سینا، سهروردی، ملاصدرا)
صفحه 117-146
جعفر شانظری؛ فاطمه زارع

7. سیاست در اندیشه فارابی
صفحه 147-173
سیدمحمدتقی چاوشی؛ سیدآصف احسانی