فصلنامه حکمت اسراء: دوره 6، شماره 1 – شماره پیاپی 19، بهار و تابستان 1393

صاحب امتیاز:
پژوهشگاه علوم وحیانی معارج

مدیر مسئول:
مرتضی واعظ جوادی

سردبیر:
دکتر محمدتقی چاووشی

۷,۰۰۰ تومان

اطلاعات کتاب

وزن280 g

1. بررسی مفهوم نامتناهی در کلام و فلسفه اسلامی و اطلاق آن بر خداوند
صفحه 5-34
جواد جعفریان؛ محمدمهدی گرجیان

2. تحلیل حقیقت اصحاب سر پیشوایان معصوم (ع) و نسبت آن با عرفان
صفحه 35-61
محمد عیسی جعفری؛ یدالله یزدان پناه

3. بررسی نقش فاعلیت نفس در فرایند ادراک از نظر صدرالمتالهین
صفحه 63-84
رضا قاسمیان

4. تأمّلی در حدوث جسمانی نفس
صفحه 85-106
قاسم سبحانی فخر؛ هادی یساقی

5. نظریه سنجش‌پذیری گزاره‌های عرفانی و نقد سه نظریه رقیب
صفحه 107-130
علی فضلی

6. چیستی علم و معرفت از منظر هوسرل و صدرالمتألهین
صفحه 151-189
محمد تقی شاکری

7. کتابشناسی: پژوهش‌های فلسفی درباب ذاتِ آزادی انسان (گزارشی از رساله آزادی شللینگ)
صفحه 189-210
محمدتقی چاوشی