فصلنامه حکمت اسراء: دوره 6، شماره 2 – شماره پیاپی 20، بهار و تابستان 1393

صاحب امتیاز:
پژوهشگاه علوم وحیانی معارج

مدیر مسئول:
مرتضی واعظ جوادی

سردبیر:
دکتر محمدتقی چاووشی

۷,۰۰۰ تومان

اطلاعات کتاب

وزن280 g

1. تجدد امثال
صفحه 5-25
آیت الله جوادی آملی

2. مناسبات انسان کامل و خلافت اللهی در اندیشه ملاصدرا
صفحه 19-44
قدرت الله قربانی

3. مقایسه حقیقت محمدی در ابن عربی با لوگوس فیلون
صفحه 45-57
رضا گندمی نصرآبادی

4. بررسی نظام نوری در حکمت اشراقی
صفحه 59-78
محمود صیدی؛ حسن اختر

5. نقد و بررسی نظریه معرفت شناسی اصلاح شده بر مبنای تقریر پلانتینگا
صفحه 79-100
سید جابر موسوی راد؛ هادی یساقی

6. تحلیل متناقض نمایِ ” ثبوت عقول مجرده درصقع ربوبی در عین اثبات ماهیت برای عقول”، از منظر صدرالمتالهین
صفحه 101-118
محمد حسین وفائیان؛ قاسمعلی کوچنانی

7. ملاصدرا و معناشناسی
صفحه 119-142
حسن همتائی؛ علی اکبر احمدی افرمجانی