فصلنامه حکمت اسراء: دوره 7، شماره 2 – شماره پیاپی 24، بهار و تابستان 1394

صاحب امتیاز:
پژوهشگاه علوم وحیانی معارج

مدیر مسئول:
مرتضی واعظ جوادی

سردبیر:
دکتر محمدتقی چاووشی

۷,۰۰۰ تومان

اطلاعات کتاب

وزن280 g

1. صفحه های اول نشریه
صفحه 1-4

2. تبیین‌های وحدت وجود و نقد و بررسی آنها براساس دیدگاه آیت‌الله جوادی آملی
صفحه 5-28
احسان فتاحی

3. نقد و ارزیابیِ یکی از براهین اثبات واجب الوجود براساس فرض تسلسل
صفحه 29-52
حمید علایی نژاد

4. واکاوی مفهومی ـ وجودی استکمال نفس در مراتب کمال
صفحه 53-76
محمد حسین وفائیان

5. واکاوی نظریه معرفتی سهروردی و پاسخ به اشکالات
صفحه 77-96
رضا قاسمیان مزار

6. تبیین تجسم اعمال براساس نظریه «اضافه اشراقی» ملاصدرا
صفحه 97-120
مریم محبتی؛ علیرضا کهنسال؛ عباس جوارشکیان

7. نقد و بررسی کلام لفظی و کلام نفسی براساس حکمت متعالیه
صفحه 121-146
محسن پیرهادی؛ علی اله بداشتی

8. کتابشناسی: نگاهی به سیر تدوین تاریخ فلسفه‎های اسلامی در مغرب زمین
صفحه 147-172
سعید انواری