فصلنامه حکمت اسراء: دوره 8، شماره 1 – شماره پیاپی 27، بهار و تابستان 1395

صاحب امتیاز:
پژوهشگاه علوم وحیانی معارج

مدیر مسئول:
مرتضی واعظ جوادی

سردبیر:
دکتر محمدتقی چاووشی

۷,۰۰۰ تومان

اطلاعات کتاب

وزن280 g

1. مستحسنات عرفانی: بدعت هدایت یا بدعت ضلالت؟
صفحه 5-17
حسن رمضانی

2. نسبت حرکت و زمان در فلسفه ابن‌سینا و ملاصدرا
صفحه 17-40
آصف احسانی

3. نقش ویژگی‌های هستی‌شناختی اراده در شناخت حقیقت آن از منظر حکمت صدرایی
صفحه 41-60
امیر راستین؛ علیرضا کهنسال؛ سیدمرتضی حسینی شاهرودی

4. نسبت مستقیم‌الاستداره حق و خلق در وجودشناسی ابن‌عربی
صفحه 41-60
علی کیادربندسری

5. بررسی انتقادات احسائی به برهان تضایف ملاصدرا در اثبات اتحاد عالم و معلوم
صفحه 61-77
محمود صیدی؛ احسان کردی اردکانی

6. روش شناسی ادراکات اعتباری
صفحه 97-123
رضا ملایی70