فصلنامه معارج: دوره 3، شماره 1 – شماره پیاپی 5، پاییز و زمستان 1396

صاحب امتیاز:
موسسه فرهنگی تحقیقاتی اسرا

مدیر مسئول:
مرتضی واعظ جوادی

سردبیر:
دکتر سید محسن میری

۷,۰۰۰ تومان

اطلاعات کتاب

وزن280 g

1. شناسنامه علمی شماره

2. مدرسه تفسیری علامه جوادی آملی
صفحه 5-33
علی مدبر (اسلامی)

3. نگاه تفسیری آیت الله جوادی به مراتب محبّت الهی در عالم هستی
صفحه 35-57
علیرضا موفق؛ حسین محمدهاشمی

4. اصول روش تفسیری آیت الله جوادی آملی
صفحه 59-84
مهدی شجریان

5. جایگاه علم اصول فقه در تفسیر قرآن از دیدگاه آیت الله جوادی آملی
صفحه 85-118
حسن اخباری

6. بررسی و نقد دیدگاه بشری بودن قرآن کریم و ابدی نبودن احکام آن
صفحه 119-148
احمد جمالی

7. قرآن و نظریه تکامل (فرگشت)؛ ارزیابی نظریه پروفسور جیمز کلارک بر پایه دیدگاه علامه طباطبایی و آیت الله جوادی آملی
صفحه 149-175
محمدرضا صادقی؛ حمید رضانیا شیرازی